Aktuality

84. ročník Memoriálu Karla Podhajského - vrcholná mezinárodní soutěž ohařů

Naše obec a místní myslivecké sdružení má před sebou velkou společenskou a mysliveckou akci. Jedná se o 84. ročník kynologické akce Memoriálu Karla Podhajského. Karel Podhajský (24. května 1871 – 12. září 1930) byl významný český myslivec, kynolog a autor odborné literatury týkající se myslivosti. Byl jedním ze zakladatelů Československé myslivecké jednoty, stál v pozadí i při zakládání jednotné plemenné knihy loveckých psů. Členové Československé myslivecké jednoty oceňovali jeho práci natolik, že na jeho počest po něm pojmenovali nejvyšší zkoušky loveckých psů. Poprvé se konaly pod názvem Všestranné zkoušky Karla Podhajského roku 1932 v Bystrci u Brna. Až od roku 1946 se zkoušky jmenují definitivně Memoriál Karla Podhajského. Do roku 1942 probíhaly zkoušky každé dva roky, v roce 1944 byly kvůli válce zrušeny. Od roku 1946 se konají zkoušky každoročně.

Memoriál Karla Podhajského se postupně vyvinul ve vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů v České republice pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou. Účastníci soutěží o titul Vítěz Memoriálu Karla Podhajského. Vítěz, který se umístí v I. ceně, navíc obdrží čekatelství titulu CACIT (čekatelství Mezinárodního šampióna práce). Druhý pes v pořadí, uspěje-li v I. ceně, obdrží čekatelství titulu Res. CACIT. Nejlepší pes plemene v I. ceně obdrží čekatelství titulu CACT (čekatelství šampióna práce ČR) a druhý nejlepší pes plemene získá čekatelství titulu Res. CACT. Memoriálu Karla Podhajského se zúčastní nejvýše 20 psů (10 psů z České republiky a 10 psů ze zahraničí). Pro deset psů z České republiky je podmínkou pro účast na memoriálu úspěšné absolvování Memoriálu Richarda Knolla v příslušném kalendářním roce. Dalších 10 psů je vybráno pořadatelem ze zemí střední Evropy. Memoriál Karla Podhajského probíhá podle Zkušebního řádu pro lovecké psy vydaného Českomoravskou mysliveckou jednotou. Jednotlivé disciplíny jsou shodné se všestrannými zkouškami ohařů, kdy pro dosažení jednotlivých cen jsou stanoveny vyšší minimální známky jednotlivých disciplín než pro běžné všestranné zkoušky.

Letošní ročník pořádá okresní myslivecké sdružení Tábor v honitbách MS Borečný Rataje, MS Vlastníků Stádlec a MS Rytíř Hlavatce. Centrem dění se v naší obci stane sportovní areál a budova bývalých kabin. Po celý víkend je zajištěno občerstvení. Na sobotní večer je pro veškerou veřejnost v ratajském kulturním domě připraveno přátelské posezení s kapelou Hastrmani.84. ročník Memoriálu Karla Podhajského