Aktuality
Elizabeth 19.7.2024
Ratajské kulturní léto
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Beseda s archeologem a historikem PhDr. Pavlem Břicháčkem
Cestovatelská přednáška o Nepálu
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Schválený rozpočet obce na rok 2024
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
Pozvánka na Myslivecký ples
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Přednáška mykologa Jaroslava Malého
Obecní občasník č.6 červen 2023
Pohádková cesta
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
Kino Rataje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Rekonstrukce dvora bývalé fary
Cena vodného pro rok 2023
Oznámení o konání voleb prezidenta ČR
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje dne 18.10. 2022
14.10. posvícenská taneční zábava s kapelou FANTOM
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR - vydávání voličských průkazů dne 28.9. 2022
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rataje a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
84. ročník Memoriálu Karla Podhajského - vrcholná mezinárodní soutěž ohařů
Oznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Program Ratajského kulturního léta 2022
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na přednášku mykologa Jaroslava Malého
Dětský maškarní bál 27.3.
Pozvánka na divadelní představení 11.3.
Podpora Ukrajiny
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2022
Dostavba kanalizace - publicita projektu.
Adventní koncert
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových usnesení
Záměr výpůjčky nebytového prostoru
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR za obec Rataje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Dostavba kanalizace pro nové stavební parcely a stávající bytové domy
3. ročník ratajské traktoriády
Uzavření obecního úřadu - dovolená
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje - změna termínu
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Do Rataj opět po roce přilétly čarodějné postavy a další zjevení
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Formuláře k nařízení Vlády ČR o omezení pohybu osob od 1.3.2021
Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů
Poplatky v roce 2021
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2022
PF 2021
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Rybářské závody - změna termínu
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Obec Rataje se připojuje k protestu Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
Nabídka pronájmu obecních bytů
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru
Omezení provozu a zrušení akcí
Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020