Aktuality
Pozvánka FANTOM
Obecní občasník č.7 červenec 2021
Pohádková cesta Rataje 7.8.2021
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje - změna termínu
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Do Rataj opět po roce přilétly čarodějné postavy a další zjevení
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Formuláře k nařízení Vlády ČR o omezení pohybu osob od 1.3.2021
Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů
Poplatky v roce 2021
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
PF 2021
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Rybářské závody - změna termínu
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Obec Rataje se připojuje k protestu Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
Nabídka pronájmu obecních bytů
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru
Omezení provozu a zrušení akcí
Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020