Aktuality
Zrušení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rataje u Bechyně č.j. SPU 201194/2020/Pyt Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Tábor
Návrh závěrečného účtu obce Rataje za rok 2020
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Do Rataj opět po roce přilétly čarodějné postavy a další zjevení
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Formuláře k nařízení Vlády ČR o omezení pohybu osob od 1.3.2021
Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů
Poplatky v roce 2021
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021 - doplnění o omezení průjezdu obcí Rataje vozidly nad 3,5 t
Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021
PF 2021
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Rybářské závody - změna termínu
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Obec Rataje se připojuje k protestu Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
Nabídka pronájmu obecních bytů
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru
Omezení provozu a zrušení akcí
Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020