Aktuality
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových usnesení
Záměr výpůjčky nebytového prostoru
Obecní občasník č.11 listopad 2021
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR za obec Rataje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Dostavba kanalizace pro nové stavební parcely a stávající bytové domy
3. ročník ratajské traktoriády
Uzavření obecního úřadu - dovolená
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje - změna termínu
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Do Rataj opět po roce přilétly čarodějné postavy a další zjevení
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Formuláře k nařízení Vlády ČR o omezení pohybu osob od 1.3.2021
Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů
Poplatky v roce 2021
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
PF 2021
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Rybářské závody - změna termínu
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Obec Rataje se připojuje k protestu Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
Nabídka pronájmu obecních bytů
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru
Omezení provozu a zrušení akcí
Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020