Aktuality
Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2021
Záměr prodeje obecního pozemku č.parc. 1634/2
Obecní občasník č.11 listopad 2020
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rataje u Bechyně
Rybářské závody - změna termínu
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Obec Rataje se připojuje k protestu Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
Nabídka pronájmu obecních bytů
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru
Omezení provozu a zrušení akcí
Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020