Obec

Veřejná sbírka na pořízení dvou zbývajících zvonů do kostela ukončena

V úterý 31.5. byla ukončena veřejná sbírka na pořízení dvou zvývajících zvonů do kostela Nejsvětější Trojice v Ratajích. Za rok a 15 dnů trvající sbírku se podařilo vybrat 334 040,- Kč. Celá vybraná částka byla použita na zaplacení faktury za výrobů zvonů v částce 349 200,- Kč firmě Zvonařství Michal Votruba Myslkovice. 

Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat všem, kteří přispěli a pomohli celou akci uskutečnit.

V příloze uvádíme konečné vyúčtování odsouhlasené Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále úplný výpis z účtu sbírky ve formátu pdf.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-o-kontrole-a-schvaleni-verejne-sbirky.pdf 199.3 Kb
celkovy-vypis-z-uctu-sbirka.pdf 136 Kb

Historie ratajského kostela a jeho zvonů

Ratajský svatotrojiční kostel je připomínán v písemných pramenech už k roku 1384, ale jeho stavba v dnešní podobě pochází až z počátku 18. století, kdy byl barokně přestavěn. Je to jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a s poměrně hmotnou a vysokou hranolovou věží postavenou v západním průčelí. Ve třetím podlaží věže je postavena dubová zvonová stolice, v níž je dnes zavěšen jeden starý zvon. Původně byly zvony dva, větší byl však rekvírován už v první světové válce: ulil ho Antonín Schönfeld v Praze na Starém Městě roku 1705, měl průměr 77,5 cm a vážil přibližně 280 kg. Na jeho plášti byl reliéf Panny Marie s Ježíškem, reliéf sv. Václava a šternberský erb s nápisem o dárci zvonu Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, s uvedením veškeré jeho titulatury. Tento zvon byl přelit ze staršího zvonu, který kdysi puknul.

Všechny pohromy dodnes přetrval jen zvon menší - Ježíš, z roku 1633, znějící v hlavním tónu dis2. Má průměr 62 cm, hmotnost přibližně 140 kg. Zvon ulil roku 1633 Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Hlava zvonu je původní stará, dubová. Nahoře je zvon po obvodu ozdoben pásem v renesančním pojetí, uzavřeným v linkách a složeným z opakujících se segmentů obsahujících stylizované lví hlavy, doplněné po stranách boltcovými zavíjenými vybíhajícími listy. Pod tímto pásem je na šňůře z vejcovce prokládané dvojicemi perel zavěšen pás akantových listů dvou druhů ve dvou překrývajících se plánech. Vpředu na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista, s lebkou u paty kalvárského kříže. Na protější straně je čtyřřádkový český nápis, uvádějící výrobce, místo a rok ulití zvonu:

LETHA 1633 SLYTY GEST OD THOMASSE FRYCZE ZWONARZE W MIESTIE RAVDNICZY NAD LABEM

(V přepise: Léta 1633 slitý jest od Tomáše Friče, zvonaře, v městě Roudnici nad Labem.)

Srdce zvonu je původní, s kuželkovitou, poměrně mohutnou pěstí a krátkou výpustí. Zvon je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rejstříkové číslo 33002120.

Jak již bylo uvedeno, větší zvon byl zkonfiskován v první světové válce v roce 1918. Tudíž ve věži kostela měl zůstat pouze jeden. V roce 1922 ale byly pořízeny dva nové zvony náhradou za dva odevzdané ve válce. Zde se tedy informace o počtu zvonů rozcházejí. Nicméně i od pamětníků víme, že zvony byly před druhou světovou válkou tři. Dva větší byly zavěšeny ve stejné ose, třetí nejmenší (umíráček) pak zavěšen samostatně a otočen o 90 stupňů. 

Oba dva zvony z roku 1922 byly ve druhé světové válce opět rekvírovány.

Více o sbírce na pořízení zbývajících zvonů na https://www.ratajeobec.cz/verejna-sbirka-zvony/

Veřejná sbírka na pořízení zvonů do věže kostela

Vážení návštěvníci internetových stránek obce Rataje,

zastupitelstvo obce v souvislosti s přípravou na setkání rodáků a přátel obce, které se bude konat v květnu příštího roku, schválilo založení veřejné sbírky na pořízení dvou zbývajících zvonů. Odlití zvonů si vyžádá finanční částku kolem 380.000,- Kč. 

Na zvony je možné přispět převodem na nově zřízený transparentní účet číslo 2800795680/2010 u Fio banky a.s. Stav na účtu a veškeré platby jsou volně ke zhlédnutí po kliknutí na odkaz https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2800795680

Pro zahraniční platby uvádíme i IBAN:CZ5220100000002800795680            SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Pokud budou chtít dárci zůstat v anonymitě, je možné vložit peníze do pokladny na obecním úřadu v úředních hodinách. Bude jim vystaven pokladní doklad.

Připravujeme seznam dárců, který bude vyryt na desce a vystaven v budoucích reprezentativních prostorách obce. Proto je nutné, aby dárci dali včas vědět, zdali budou chtít být uvedeni na tomto seznamu.

Sbírka je povolena Krajským úřadem Jihočeského kraje. Osvedčení je přílohou tohoto článku.

Všem dárcům moc děkujemesmiley

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
280840222-23-1-osvedceni-rataje.pdf 164.8 Kb

Nové webové stránky obce Rataje

Vážení návštěvníci,

dne 5.12. byly spuštěny nové internetové stránky obce. Naleznete je na doméně https://www.ratajeobec.cz, ale také na adrese http://www.obecrataje.eu. Je pouze na Vás, kterou adresu použijete. Doufáme, že budete s jejich obsahem a grafikou spokojeni. Můžete nově využívat funkce jako kniha návštěv či automatické zasílání novinek.

Stránky budou v blízké době doplněny, aby obsahovaly všechny dokumenty a fotogalerie za rok 2014. 

Původní stránky obsahují za 9 let svého provozu velké množství dokumentů, fotografií i užitečných informací, a proto budou dále dostupné na adrese http://old.ratajeobec.cz. Ale již nebudou aktualizovány.