Aktuality

Poplatky v roce 2021

Zastupitelstvo obce pro rok 2021 stanovilo poplatek za svoz komunálních odpadů ve výši 450,- Kč za každého trvale bydlícího občana a dále poplatek ve stejné výši za nemovitost bez trvale hlášené osoby.

Splatnost poplatku je do 30.6.2021.

Polatek ze psa je stanoven ve výši 50,- Kč za prvního a 75,- Kč za každého dalšího. Splatnost poplatku je do 31.3.2021.  

Oba poplatky je možné uhradit na účet obce číslo 2800795680/2010, pro správnou identifikaci platby je důležité do zprávy pro příjemce  popsat o jakou platbu se jedná.

 

Poplatek za využívání obecní internetové sítě se hradí čtvrtletně ve výši 900,- Kč, ale na jiné číslo účtu 2601652986/2010.

 

Všechny výše uvedené poplatky je možné uhradit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách.

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci ale preferujeme bezhotovostní úhradu. Děkujeme.