Aktuality

Rekonstrukce dvora bývalé fary

Obec Rataje těsně pčed závěrem roku dokončila rekonstrukci dvora bývalé fary. Dvůr a podlaha stodoly byly zadlážněny. Dále byly provedeny drobné terénné úpravy. 

Na akci přispěl částkou 176 138,86 Kč Jihočeský kraj z Programu na obnovu venkova 2022. 

Rekonstrukce dvora bývalé fary

Rekonsrtrukce dvora bývalé fary

Rekonsrtrukce dvora bývalé fary