Aktuality

Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru

Na úřední desce v adresáři https://www.ratajeobec.cz/urad/uredni-deska/usneseni-vlady-ceske-republiky-pandemie-koronaviru.html budou postupně ukládány jednotlivá usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření.