Kultura

Zájezd na setkání rodáků a přátel obce Rataje u Vlašimi

Obec Rataje pořádá 20.června zájezd na Setkání rodáků a přátel obce Rataje u Vlašimi. Odjezd je naplánován v 11:00 hodin z autobusové zastávky v Ratajích. Jízdné je zdarma. U členů Sboru dobrovolných hasičů je nutný hasičský vycházkový stejnokroj, neboť bude v Ratajích součástí oslav i nástup s hasičskými prapory.

Zájemci se mohou nahlásit nejpozději do středy 17.června na obecním úřadu v Ratajích z důvodu organizace dopravy.