Sport

Publicita projektu Obnova střešní krytiny na objektu sloužícím jako zázemí pro sport v Ratajích

Dne 12.10.2021 byla dokončena výměna střešní krytiny na kabinách na hřišti podpořená z dotačního titulu Podpora sportu Jihočeského kraje částkou 210 000,- Kč.

V rámci projektu byla dále provedena obnova nátěru palubkového podbití a vyštukování míst poškozených zatékající vodou skrze původní střechu. 

Celkové náklady projektu činí 268 664,48 Kč.

 

Publicita projektu Obnova střešní krytiny na objektu sloužícím jako zázemí pro sport v Ratajích