Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Roman Šafránek
místostarosta František Burian
Ing. Kateřina Malá
Pavel Richter
Miloslav Švejda
Jakub Tureček
Jiří Zelenka


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.