Výlov rybníka v areálu farmy p. Švejdy

Výlov rybníka v areálu farmy p. Švejdy