Spolek Ratajské maminky z.s.

SPOLEK RATAJSKÉ MAMINKY z.s.

Spolek Ratajské maminky byl založen v říjnu roku 2017. Jeho vznik je spojen s aktivitami několika místních maminek, které společně organizovaly akce pro své děti. Při rekonstrukci bývalé fary bylo na maminky a nejmladší obyvatele obce pamatováno. Vzniklo malé dětské centrum, které se maminky přály a na jehož přípravě se podílely.. V současnosti má spolek sedm členek.  Hlavně jejich zásluhou se v obci rozrostl již tak bohatý kulturní program o další akce. Namátkou můžeme jmenovat průvod čarodějnic, šipkovanou, indiánský den, lampionový průvod, vánoční tvoření spojené s výstavou nebo třeba dětský silvestr.