Obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška - změna č.1 územního plánu obce Rataje
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška o zrušení některých vyhlášek
Obecně závazná vyhláška o stanovení ceny vodného pro rok 2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rataje
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rataje
Obecně závazná vyhláška o stanovení ceny vodného pro rok 2015
Jednací řád zastupitelstva obce Rataje
Obecně závazná vyhláška - Územní plán Rataje
Požární řád obce Rataje
Vyhláška o dodržování veřejného pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí
Vyhláška o místních poplatcích
Vyhláška o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí