Úřední deska
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o veřejném projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem
Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Cena vodného pro rok 2024
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2033
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
Veřejná vyhláška - Modernizace stáje pro skot - Rataje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Modernizace farmy Rataje, SO01 Stáj pro skot“
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Cena vodného pro rok 2023
Oznámení o konání voleb prezidenta ČR
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby prezidenta ČR
Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2023
Sdělení o počtu a sídle volebních okrsků – volby prezidenta ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby prezidenta ČR
Pozvánka na 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rataje
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje dne 18.10. 2022
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR - vydávání voličských průkazů dne 28.9. 2022
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rataje a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, počtu volených zastupitelů a o počtu podpisů na petici
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - zpětvzetí odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových usnesení
Záměr výpůjčky nebytového prostoru
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Dostavba kanalizace pro nové stavební parcely a stávající bytové domy
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Volby do PS Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje - změna termínu
Zrušení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rataje u Bechyně č.j. SPU 201194/2020/Pyt Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Tábor
Návrh závěrečného účtu obce Rataje za rok 2020
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Opravné rozhodnutí - stavební záměr "Rataje - dostavba kanalizace a čištění odpadních vod"
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021 - doplnění o omezení průjezdu obcí Rataje vozidly nad 3,5 t
Veřejná vyhláška - objížďka Senožaty 1.2.2021 - 31.5.2021
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2021
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje - určení záložních škol
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení o konání voleb
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - sdělení o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - komunikace stavební parcely
Nabídka pronájmu obecních bytů
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
Usnesení Vlády České republiky - pandemie koronaviru

Na této stránce uveřejňujeme jednotlivá usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření týkajících se pandemie koronaviru.


Usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz konání akcí s počtem více jak 100 osob
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU stavba mostu přes Smutnou "U Cihelny" - objížďka
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1. 2020
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - opatření proti kůrovci
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2020
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Bernartice
Veřejná zakázka malého rozsahu “Stavební úpravy lesní cesty na p.p.č. 1606/1, 1606/2, 555, k.ú. Rataje u Bechyně” - oznámení o výběru dodavatele
Vysvětlení zadávací dokumentace - “Stavební úpravy lesní cesty na p.p.č. 1606/1, 1606/2, 555, k.ú. Rataje u Bechyně”
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dražební vyhláška - pozemek k.ú. Bežerovice u Bechyně
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Odpověď dle 106/1999 Sb. - Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení obce Rataje o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - projednání změny číslo 1 územního plánu Rataje
Volby do Evropského parlamentu - sdělení o počtu a sídle volebních okrsků
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Pozvánka na 8. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Záměr prodeje části obecního pozemku
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení o změně ceny vodného
Oznámení o změně systému úhrady za svoz komunálního odpadu
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Veřejná vyhláška - Rataje - dostavba vodovodu a kanalizace pro nové stavební parcely
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dražební vyhláška
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Nabídka zaměstnání v prodejně Jednoty v Ratajích
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Veřejná zakázka malého rozsahu - Rataje - dostavba vodovodu, kanalizace a komunikace pro nové stavební parcely
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do zastupitelstva obce
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Objížďka silnice I.třídy Bernartice - Opařany přes obec Rataje
Agendy obce zpracovávající osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)
Závěrečný účet obce za rok 2017
Záměr pronájmu obecního bytu nad hostincem
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu v obci
Přijetí nápravných opatření
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva občanům - nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Upozornění vlastníkům lesa - nebezpečí kůrovcové kalamity
Výsledky 2. kola voleb prezidenta ČR za obec Rataje
Výsledky 1. kola voleb prezidenta ČR za obec Rataje
Volba prezidenta ČR - oznámení o konání voleb
Volba prezidenta ČR - jmenování zapisovatele volební komise
Volba prezidenta ČR - sdělení o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Záměr prodeje části obecního pozemku
Volba prezidenta ČR - stanovení počtu členů volební komise
Průzkum připravenosti obyvatelstva na případ dlouhodobého výpadku elektrické energie
Vyhláška Ministerstva zemědělství určená vlastníkům lesů
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR za obec Rataje
Nemovitosti v Ratajích k prodeji
Oznámení o konání voleb do PS Parlamentu ČR
2. kolo kotlíkové dotace v Jihočeském kraji
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - zákaz těžeb smrkových a borových porostů
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 11. ročník nohejbalového turnaje
Mimořádná veterinární opatření - africký mor prasat
Záměr pronájmu obecních bytů
Obec Rataje dokončila hrubou přestavbu objektu bývalé fary
Kontrola kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro jednotku SDH Rataje opakovaná
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro jednotku SDH Rataje
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Záměr pronájmu obecního bytu nad hostincem
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Záměr pronájmu obecního bytu
Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu
Zrušení záměru pronájmu obecních zemědělských pozemků
Veřejná sbírka na podporu rodiny bývalého občana obce Rataje
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Záměr prodeje obecních stavebních parcel
Stavební povolení - komunikace k novým stavebním parcelám
Nabídka nové služby finančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Aukční prodej dříví z obecního lesa
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Pozvánka na projednání nového uspořádání pozemků v rámci probíhající komplexní úpravy
Informace o kontrole kotlů dle zákona o ochraně ovzduší
Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2016
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR za obec Rataje
Oznámení o době a místě konání voleb
Výzva katastrálního úřadu - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
Cvičení Ample Strike 2016
Jmenování zapisovatelky volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Sdělení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Archeologický průzkum v katastru obce Rataje
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Nabídka zaměstnání - prodavač/prodavačka pro prodejnu Jednoty Tábor v Ratajích
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Hlas ratajských zvonů na Českém rozhlase České Budějovice
Rozhodnutí o uzavírce komunikace
Rekonstrukce komunikace od mostu v Ratajích na radětickou křižovatku
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015
Veřejná soutěž na prodej nemovitosti v k. ú. Rataje u Bechyně - budova bývalé hájenky
Přehled zvonění nových kostelních zvonů
Pozvánka na setkání s prezidentem České republiky
Setkání rodáků a přátel obce a oslavy 130. výročí založení SDH Rataje

Vážení občané, rodáci, přátelé,
ve dnech 20. - 22. května 2016 se uskuteční Setkání rodáků a přátel obce Rataje spolu s oslavami 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ratajích. Po celý víkend bude připraven bohatý program.


Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Ukliďme svět - ukliďme Česko
Nová prodejní doba prodejny Jednoty v obci
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků
Záměr pronájmu obecního bytu
Záměr prodeje části obecního pozemku
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ustanovení obce Rataje opatrovníkem předpokládaným dědicům
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Informace k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2016
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - 5. ročník
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výdej kompostérů pro domácnosti
Seminář kotlíková dotace
Výběrové řízení na funkci Odborný lesní hospodář
Oznámení - společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Stádlec
Sbírka věcí pro chudé
Oznámení zadavatele o uzavření kupní smlouvy - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Územní rozhodnutí - komunikace k novým stavebním parcelám
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu v rámci Operačního programu životní prostředí - "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí
Výzva k podání nabídky - doplnění zvonů do kostela Nejsvětější Trojice v Ratajích
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - 03
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komunikace k novým stavebním parcelám - ústní jednání k územnímu řízení
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
22. ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce"
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - jmenování komise pro zjišťování hranic pozemků
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vánoční zpívání v Ratajích
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Projekt regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Úřední deska - archiv změn