Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje 26. 10. 2023 13:12:2129. 10. 2023 18:41:47
Záměr prodeje části obecního pozemku 20. 09. 2023 18:19:0712. 10. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 17. 05. 2023 17:42:5701. 06. 2023 00:00:00
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 23. 04. 2023 19:12:1023. 04. 2023 19:13:18
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22. 04. 2023 20:41:0022. 04. 2023 20:41:20
Dražební vyhláška - Josef Pavlíček 12. 02. 2023 18:45:0601. 04. 2023 00:00:00
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - úprava opatření proti kůrovci 15. 11. 2022 21:35:1001. 01. 2023 00:00:00
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje 10. 10. 2022 21:22:1627. 10. 2022 00:00:00
Záměr pachtu obecních pozemků k jejich zemědělskému využití 01. 08. 2022 21:52:5118. 08. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení řízení o změně číslo 3 územního plánu obce Radětice 13. 05. 2022 17:51:5921. 05. 2022 00:00:00
Oznámení o zahájení řízení o změně číslo 1 územního plánu obce Dobronice u Bechyně 13. 05. 2022 17:45:2021. 05. 2022 00:00:00
Opatření obecné povahy - Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje 02. 02. 2022 12:59:0501. 03. 2022 00:00:00
Záměr směny pozemků 30. 09. 2021 20:27:2921. 11. 2021 00:00:00
Adresný záměr pronájmu nebytových prostor 19. 08. 2021 22:23:3807. 09. 2021 00:00:00
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 30. 04. 2021 17:35:3401. 09. 2021 00:00:00
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rataje 01. 12. 2020 20:42:0913. 12. 2020 00:00:00
Záměr prodeje obecního pozemku č.parc. 1634/2 07. 11. 2020 22:08:4201. 12. 2020 00:00:00
Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rataje u Bechyně 05. 11. 2020 11:46:0505. 12. 2020 00:00:00
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rataje u Bechyně 16. 10. 2020 17:46:5101. 01. 2021 00:00:00
Usnesení Vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových opatření 30. 09. 2020 19:29:0917. 11. 2020 00:00:00
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - nové stavební parcely 25. 09. 2020 18:28:1931. 10. 2020 00:00:00
Pozvánka na školení volební komise 16. 09. 2020 19:15:3511. 10. 2020 00:00:00
Dražební vyhláška - elektronická dražba pozemků 17. 07. 2020 18:42:3716. 09. 2020 00:00:00
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rataje 14. 07. 2020 20:53:4829. 07. 2020 00:00:00
Oznámení o zahájení správního řízení ? výjimka - zvláště chráněné druhy živočichů ? bezobratlí. 03. 03. 2020 17:55:1201. 04. 2020 00:00:00
Nařízení města Tábora č. 02/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod "LHO Tábor" 03. 03. 2020 17:47:4701. 05. 2020 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - oprava zjevné nesprávnosti č.j. SPU 089286/2019/Pyt 02. 01. 2020 20:36:4811. 01. 2020 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně / KoPÚ / ? oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků 02. 01. 2020 20:36:3711. 01. 2020 00:00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně / KoPÚ / ? oznámení o vystavení návrhu KoPÚ 02. 01. 2020 20:36:2611. 01. 2020 00:00:00
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 08. 10. 2019 21:46:5601. 12. 2019 00:00:00
Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu ?Stavební úpravy lesní cesty na p.p.č. 1606/1, 1606/2, 555, k.ú. Rataje u Bechyně? 07. 10. 2019 20:29:1101. 12. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška - změna č.1 územního plánu obce Rataje 07. 10. 2019 20:13:0730. 11. 2019 00:00:00
Aukční vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 08. 09. 2019 12:13:3606. 10. 2019 00:00:00
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 07. 09. 2019 22:52:5901. 12. 2019 00:00:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 07. 09. 2019 22:43:2626. 09. 2019 00:00:00
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje 16. 08. 2019 10:58:3401. 09. 2019 00:00:00
Indiánské odpoledne 3.8.2019 25. 07. 2019 08:32:4506. 08. 2019 10:49:07
Ratajský pohár v nohejbalu 22. 07. 2019 08:16:1206. 08. 2019 10:49:20
Šipkovaná 27. 06. 2019 07:54:2506. 08. 2019 10:49:42
Ratajské kulturní léto 26. 06. 2019 07:30:3406. 08. 2019 10:49:53
Cyklovýlet do Zvíkovského Podhradí 07. 06. 2019 18:26:1006. 08. 2019 10:50:07
Pouťová zábava 30. 05. 2019 07:40:2206. 08. 2019 10:50:18
Pozvánka na hasičskou soutěž 29. 05. 2019 19:06:3106. 08. 2019 10:50:30
Pozvánka na dětský den 28. 05. 2019 16:54:0706. 08. 2019 10:50:42
Pozvánka na 1. ratajskou traktoriádu 22. 05. 2019 18:14:4306. 08. 2019 10:50:54
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši 08. 04. 2019 20:49:1206. 08. 2019 10:51:24
Přednáška Jarní houby 02. 04. 2019 21:56:0106. 08. 2019 10:53:11
Přednáška - Neodkladná první pomoc při záchraně života. 22. 03. 2019 17:36:1606. 08. 2019 10:54:14
Jarní tvoření 23.3.2019 12. 03. 2019 09:28:5906. 08. 2019 10:53:21
Dětské maškarní odpoledne 3.3.2019 11. 02. 2019 09:05:3306. 08. 2019 10:53:37
Hasičský ples 1.3. 2019 07. 02. 2019 20:56:4004. 03. 2019 00:00:00
Vánoční turnaj ve stolním tenisu 24. 12. 2018 11:18:0506. 08. 2019 10:53:58
PF 2019 20. 12. 2018 21:58:1306. 08. 2019 10:59:06
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16. 12. 2018 10:09:4410. 09. 2019 08:50:28
Česko zpívá koledy 10. 12. 2018 08:04:1406. 08. 2019 10:54:29
Rozsvícení velkého vánočního stromu 30. 11. 2018 17:13:2606. 12. 2018 00:00:00
Adventní koncert v kostele v Ratajích 29. 11. 2018 21:33:1112. 12. 2018 00:00:00
Lampiónový průvod 07. 11. 2018 11:01:1506. 08. 2019 10:54:39
Schválený závěrečný účet za rok 2017 02. 11. 2018 14:59:3302. 11. 2018 15:00:48
Oslava 100. výročí vzniku republiky 24. 10. 2018 14:31:4506. 08. 2019 10:54:53
Výstava hub s přednáškou 09. 09. 2018 21:43:3106. 08. 2019 10:55:12
Letní kino v Ratajích 24. 08. 2018 16:02:0926. 08. 2018 00:00:00
Přijetí nápravných opatření 23. 08. 2018 10:00:3523. 08. 2018 10:01:31
Divadelní představení pro děti 15. 08. 2018 17:29:4106. 08. 2019 10:55:21
12. ročník nohejbalového turnaje O ratajský pohár 06. 08. 2018 12:51:3506. 08. 2019 10:55:35
Spolek Ratajské maminky pořádá indiánské odpoledne 12. 07. 2018 14:01:5806. 08. 2019 10:55:56
Program Ratajského kulturního léta 2018 02. 07. 2018 10:27:1931. 08. 2018 00:00:00
Ratajská pouť 29. 05. 2018 16:20:2206. 08. 2019 10:56:08
Cyklistická akce přes všechny Rataje 03. 05. 2018 22:08:0206. 08. 2019 10:56:28
Stavění máje a pálení čarodějnic 26. 04. 2018 15:50:0506. 08. 2019 10:56:58
Ukliďme svět, ukliďme Česko 05. 04. 2018 18:29:2006. 08. 2019 10:57:31
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši 27. 03. 2018 07:30:2827. 03. 2018 07:35:40
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 21. 03. 2018 18:13:0403. 04. 2018 00:00:00
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši 21. 03. 2018 18:10:4004. 04. 2018 00:00:00
Setkání k MDŽ 21. 03. 2018 18:04:2006. 08. 2019 10:56:40
4.3. Dětský maškarní bál 01. 03. 2018 10:06:1506. 08. 2019 10:57:07
2.3. Hasičský ples 23. 02. 2018 18:00:1506. 08. 2019 10:57:17
Adventní koncert v kostele v Ratajích 12. 12. 2017 14:34:1306. 08. 2019 10:57:46
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků 28. 11. 2017 15:41:3601. 03. 2018 00:00:00
Divadélko pro děti 24. 11. 2017 12:19:5116. 12. 2017 00:00:00
Slavnostní předání hasičského auta a přívěsného vozíku pro SDH Rataje 26. 10. 2017 21:10:1106. 08. 2019 10:58:06
Drakiáda 10. 10. 2017 12:43:2606. 08. 2019 10:59:16
Rybářské závody 27. 09. 2017 17:42:1104. 10. 2017 00:00:00
Ratajské kulturní léto - loutkové divadelní představení pro děti 19. 07. 2017 18:38:1326. 07. 2017 00:00:00
Ratajské kulturní léto - vystoupení kapely Hastrmani 19. 07. 2017 13:55:0126. 07. 2017 00:00:00
Program Ratajského kulturního léta 2017 28. 06. 2017 13:03:4906. 08. 2019 10:59:37
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje 25. 06. 2017 19:12:1925. 06. 2017 19:13:03
Pouťová taneční zábava 17.6. 05. 06. 2017 13:04:1321. 06. 2017 00:00:00
Dětský den 10.6. 05. 06. 2017 12:56:3612. 06. 2017 00:00:00
Cyklovýlet 14.5. - Želeč 11. 05. 2017 21:20:2815. 05. 2017 00:00:00
Oslava Dne matek 11. 05. 2017 20:50:3615. 05. 2017 00:00:00
Ukliďme svět, ukliďme Česko 08. 04. 2017 21:58:5906. 08. 2019 10:59:59
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši 04. 04. 2017 13:47:4406. 08. 2019 11:00:09
Dokumentární film Ocelové slzy aneb cesta Vladimíra Stehlíka za Lubomírem Krystlíkem 28. 03. 2017 21:57:4706. 08. 2019 11:00:29
Hasičský ples 3.3. 2017 27. 02. 2017 09:40:0706. 08. 2019 11:00:45
Dětské maškarní odpoledne 09. 02. 2017 20:19:5006. 08. 2019 11:01:29
Beseda o povodních se společností Člověk v tísni 09. 02. 2017 20:11:0906. 08. 2019 11:01:18
Silvestrovský ohňostroj 2016 v Ratajích 02. 01. 2017 18:17:1616. 01. 2017 00:00:00
PF 2017 30. 12. 2016 20:56:1506. 08. 2019 11:00:19
Záměr pronájmu 22. 12. 2016 20:29:0308. 01. 2017 00:00:00
Vánoční turnaj ve stolním tenisu 19. 12. 2016 07:23:5807. 01. 2017 00:00:00
Vánoční zpívání v Ratajích 13. 12. 2016 14:09:1019. 12. 2016 00:00:00
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 01. 12. 2016 19:47:0401. 12. 2016 19:48:59
Divadelní představení Nečekaná návštěva 10. 10. 2016 17:56:4317. 10. 2016 00:00:00
Rybářské závody 05. 09. 2016 20:18:2806. 08. 2019 11:01:45
10. ročník nohejbalového turnaje "O ratajský pohár" 01. 08. 2016 14:23:5106. 08. 2019 11:02:15
Program Ratajského kulturního léta 07. 07. 2016 17:09:4106. 08. 2019 11:02:36
Nabídka zaměstnání 29. 06. 2016 18:27:3922. 07. 2016 17:41:34
Veřejná sbírka na pořízení dvou zbývajících zvonů do kostela ukončena 22. 06. 2016 13:26:3105. 07. 2016 00:00:00
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 21. 06. 2016 16:56:4522. 06. 2016 07:34:19
Fotogalerie a videozáznamy ze Setkání rodáků 02. 06. 2016 20:47:0031. 12. 2016 10:44:03
Obecní občasník č.5 květen 2016 11. 05. 2016 18:20:3316. 05. 2016 00:00:00
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:27:0619. 02. 2016 12:27:30
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:26:2019. 02. 2016 12:28:16
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:24:4410. 03. 2016 00:00:00
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:23:0619. 02. 2016 12:27:57
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:21:5519. 02. 2016 12:27:47
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:20:4119. 02. 2016 12:27:41
Hasičský ples 4.3. 2016 19. 02. 2016 12:19:2119. 02. 2016 12:27:35
Dětské maškarní odpoledne 02. 02. 2016 21:23:4008. 02. 2016 00:00:00
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Dobronice u Bechyně 08. 01. 2016 08:06:5723. 02. 2016 00:00:00
Divadelní představení Ani za milion 06. 01. 2016 07:49:3425. 01. 2016 00:00:00
PF 2016 24. 12. 2015 13:24:2006. 08. 2019 11:03:42
Vánoční zpívání 16. 12. 2015 21:01:4420. 12. 2015 00:00:00
Záměr pronájmu obecního bytu 09. 12. 2015 08:33:2806. 01. 2016 00:00:00
Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2016 03. 12. 2015 14:03:3430. 12. 2015 00:00:00
Přednáška Jiřího Švejdy o horolezectví 28. 11. 2015 22:22:3605. 12. 2015 00:00:00
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rataje 18. 11. 2015 08:44:1602. 12. 2015 00:00:00
Zájezd na setkání rodáků a přátel obce Rataje u Vlašimi 10. 06. 2015 18:25:2720. 06. 2015 00:00:00
Historie ratajského kostela a jeho zvonů 03. 06. 2015 09:01:0103. 06. 2015 09:01:16
Veřejná sbírka na pořízení zvonů do věže kostela 03. 06. 2015 08:54:5913. 08. 2015 09:10:15
Dětský den 27. 05. 2015 18:56:4106. 08. 2019 11:02:52
Program ratajské poutě 18. 05. 2015 17:27:0306. 08. 2019 11:03:11
Divadelní představení Maribel v KD Rataje 02. 04. 2015 10:52:1302. 04. 2015 10:54:19
Obecně závazná vyhláška o stanovení ceny vodného pro rok 2015 25. 12. 2014 10:25:0529. 11. 2015 00:00:00
Pozvánka na zjišťování průběhu hranic pozemků 06. 12. 2014 10:53:3219. 12. 2014 00:00:00
Projekt regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje 05. 12. 2014 08:47:3531. 12. 2014 00:00:00
Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu "Regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje" v rámci OP životní prostředí 27. 10. 2014 13:38:3222. 11. 2014 20:02:39
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje 25. 10. 2014 20:44:1525. 10. 2014 20:44:40
Zkouška 19. 10. 2014 13:41:2625. 10. 2014 20:44:35
fff 18. 12. 2011 16:55:4918. 12. 2011 19:41:34
ddd 18. 12. 2011 16:55:4118. 12. 2011 19:41:29