Úřední deska

Aukční prodej dříví z obecního lesa

Obec Rataje prodává dřevní hmotu prostřednictvím aukčního portálu ForesTrade.

Odkaz na aukci je zde.