Úřední deska

Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"

Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"

 

V rámci projektu "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích" byly z dotačního titulu Programu rozvoje venkova (opatření 19, podopatření 19.2, operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje zakoupeny dva kusy velkých nůžkových stanů o  rozměrech 4 x 8 metrů, dále 20 ks pivních setů, dva plynové hořákové tepelné ohřívače a projekční plátno za celkovou částku 158.469,83 Kč. Dotace na projekt by měla činit 126.775,86 Kč. 

Výše uvedené zboží bude sloužit pro kulturní a spolkové akce v obci.

..Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"    

Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"

Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"

Dotace na projekt "Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a spolkové akce v Ratajích"