Úřední deska

Obec Rataje dokončila hrubou přestavbu objektu bývalé fary

Ke konci června obec dokončila hrubou přestavbu budovy bývalé fary na objekt občanské vybavenosti. Nyní přijde na řadu výběr architektonického řešení interiéru, aby vše zůstalo "v duchu" této historické budovy v centru obce. Po vybavení interiéru bude do objektu přesunut obecní úřad, dále zde vznikne obřadní a výstavní síň a místnost pro maminky s dětmi. Celá přestavba je řešena jako bezbariérová.

Na přestavbu obec čerpala finanční prostředky ze dvou dotačních titlulů Jihočeského kraje. Na rekonstrukci střechy získala z Programu obnovy venkova 2016 částku 210.000,- Kč a dále na opravu samotné budovy z Programu na podporu hospodářsky slabých regionů 2015 částku 625.000,- Kč. Celkové náklady na přestavbu dosud činily 1.824.510,- Kč

Obec Rataje dokončila hrubou přestavbu objektu bývalé fary       Obec Rataje dokončila hrubou přestavbu objektu bývalé fary