Úřední deska

Přehled zvonění nových kostelních zvonů

Zvony budou zvonit následujícím způsobem:

V týdnu v sedm hodin, o víkendu v osm hodin ráno, nejmenší zvon sv. Josef.

Poledne od pondělí do soboty velký zvon sv. Vojtěch.

Poledne v neděli velký zvon sv. Vojtěch spolu s prostředním zvonem sv. Ježíšem.

Klekání každý den v 19.00 hodin prostřední zvon sv. Ježíš.

Každé zvonění bude trvat 3 minuty.

 

V pondělí 30.5. 2016 kolem 17.00 hodiny přijedou pracovníci Českého rozhlasu nahrávat hlas nového zvonu sv. Vojtěcha. V příštích týdnech jej bude slyšet vždy v poledne ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.