Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně:
I.
Vkládá se nový bod 2. 5., který zní:
„2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého.

 

Více v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
41508-2019-mze-16212.pdf 199.5 Kb
oop-2019-2-priloha-c.-1.pdf 610.5 Kb
rozdelovnik.pdf 1421.2 Kb