Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rataje - dostavba vodovodu, kanalizace a komunikace pro nové stavební parcely

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku uveřejňujeme na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rataje_849/rataje-dostavba-vodovodu-kanalizace-a-komunikace-pro-nove-stavebni-parcely_26024/