Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Rataje vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 7
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Poskytnuté informace za rok 2017 zde.

V Ratajích dne  12.1.2018

starosta obce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
evidence-zadosti-dle-106-2017.pdf 56.3 Kb
odpoved-106-ceskomoravska-svetelna.pdf 582.6 Kb
sdeleni-106-kross-ptaci.pdf 147.2 Kb
sdeleni-106-ucty-smlouvy-rm.pdf 143.8 Kb