Obec Rataje

Úřední deska
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dětské maškarní odpoledne
Beseda o povodních se společností Člověk v tísni
Záměr prodeje obecních stavebních parcel
Stavební povolení - komunikace k novým stavebním parcelám
PF 2017
Nabídka nové služby finančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Aukční prodej dříví z obecního lesa
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Pozvánka na projednání nového uspořádání pozemků v rámci probíhající komplexní úpravy
Informace o kontrole kotlů dle zákona o ochraně ovzduší
Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2016
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR za obec Rataje
Oznámení o době a místě konání voleb
Výzva katastrálního úřadu - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
Rybářské závody
Cvičení Ample Strike 2016
Jmenování zapisovatelky volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Sdělení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Archeologický průzkum v katastru obce Rataje
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
10. ročník nohejbalového turnaje "O ratajský pohár"
Nabídka zaměstnání - prodavač/prodavačka pro prodejnu Jednoty Tábor v Ratajích
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Hlas ratajských zvonů na Českém rozhlase České Budějovice
Program Ratajského kulturního léta
Rozhodnutí o uzavírce komunikace
Rekonstrukce komunikace od mostu v Ratajích na radětickou křižovatku
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015
Veřejná soutěž na prodej nemovitosti v k. ú. Rataje u Bechyně - budova bývalé hájenky
Přehled zvonění nových kostelních zvonů
Pozvánka na setkání s prezidentem České republiky
Setkání rodáků a přátel obce a oslavy 130. výročí založení SDH Rataje

Vážení občané, rodáci, přátelé,
ve dnech 20. - 22. května 2016 se uskuteční Setkání rodáků a přátel obce Rataje spolu s oslavami 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ratajích. Po celý víkend bude připraven bohatý program.


Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Ukliďme svět - ukliďme Česko
Nová prodejní doba prodejny Jednoty v obci
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků
Záměr pronájmu obecního bytu
Záměr prodeje části obecního pozemku
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ustanovení obce Rataje opatrovníkem předpokládaným dědicům
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Informace k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2016
PF 2016
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - 5. ročník
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výdej kompostérů pro domácnosti
Seminář kotlíková dotace
Výběrové řízení na funkci Odborný lesní hospodář
Oznámení - společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Stádlec
Sbírka věcí pro chudé
Oznámení zadavatele o uzavření kupní smlouvy - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Územní rozhodnutí - komunikace k novým stavebním parcelám
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu v rámci Operačního programu životní prostředí - "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí
Výzva k podání nabídky - doplnění zvonů do kostela Nejsvětější Trojice v Ratajích
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - 03
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komunikace k novým stavebním parcelám - ústní jednání k územnímu řízení
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dětský den
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
22. ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce"
Program ratajské poutě
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - jmenování komise pro zjišťování hranic pozemků
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vánoční zpívání v Ratajích
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Projekt regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 24.02.2017

Svátek slaví: Matěj

Aktuality

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
více
Obecní občasník č.2 únor 2017
více
Dětské maškarní odpoledne
více
Beseda o povodních se společností Člověk v tísni
více
Záměr prodeje obecních stavebních parcel
více

Anketa