Obec Rataje

Úřední deska
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Šipkovaná
Ratajské kulturní léto
Cyklovýlet do Zvíkovského Podhradí
Pouťová zábava
Pozvánka na hasičskou soutěž
Pozvánka na dětský den
Pozvánka na 1. ratajskou traktoriádu
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Oznámení obce Rataje o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - projednání změny číslo 1 územního plánu Rataje
Volby do Evropského parlamentu - sdělení o počtu a sídle volebních okrsků
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Přednáška Jarní houby
Pozvánka na 8. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Záměr prodeje části obecního pozemku
Přednáška - Neodkladná první pomoc při záchraně života.
Jarní tvoření 23.3.2019
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dětské maškarní odpoledne 3.3.2019
Oznámení o změně ceny vodného
Oznámení o změně systému úhrady za svoz komunálního odpadu
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
PF 2019
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Česko zpívá koledy
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Veřejná vyhláška - Rataje - dostavba vodovodu a kanalizace pro nové stavební parcely
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Lampiónový průvod
Dražební vyhláška
Oslava 100. výročí vzniku republiky
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Nabídka zaměstnání v prodejně Jednoty v Ratajích
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výstava hub s přednáškou
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Veřejná zakázka malého rozsahu - Rataje - dostavba vodovodu, kanalizace a komunikace pro nové stavební parcely
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Divadelní představení pro děti
12. ročník nohejbalového turnaje O ratajský pohár
Volby do zastupitelstva obce
Spolek Ratajské maminky pořádá indiánské odpoledne
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ratajská pouť
Objížďka silnice I.třídy Bernartice - Opařany přes obec Rataje
Agendy obce zpracovávající osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)
Závěrečný účet obce za rok 2017
Cyklistická akce přes všechny Rataje
Záměr pronájmu obecního bytu nad hostincem
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
Stavění máje a pálení čarodějnic
Oznámení o obnově katastrálního operátu v obci
Přijetí nápravných opatření
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Setkání k MDŽ
Výzva občanům - nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Upozornění vlastníkům lesa - nebezpečí kůrovcové kalamity
4.3. Dětský maškarní bál
2.3. Hasičský ples
Výsledky 2. kola voleb prezidenta ČR za obec Rataje
Výsledky 1. kola voleb prezidenta ČR za obec Rataje
Volba prezidenta ČR - oznámení o konání voleb
Adventní koncert v kostele v Ratajích
Volba prezidenta ČR - jmenování zapisovatele volební komise
Volba prezidenta ČR - sdělení o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Záměr prodeje části obecního pozemku
Volba prezidenta ČR - stanovení počtu členů volební komise
Průzkum připravenosti obyvatelstva na případ dlouhodobého výpadku elektrické energie
Vyhláška Ministerstva zemědělství určená vlastníkům lesů
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Slavnostní předání hasičského auta a přívěsného vozíku pro SDH Rataje
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR za obec Rataje
Nemovitosti v Ratajích k prodeji
Oznámení o konání voleb do PS Parlamentu ČR
Drakiáda
2. kolo kotlíkové dotace v Jihočeském kraji
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - zákaz těžeb smrkových a borových porostů
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na 11. ročník nohejbalového turnaje
Mimořádná veterinární opatření - africký mor prasat
Záměr pronájmu obecních bytů
Obec Rataje dokončila hrubou přestavbu objektu bývalé fary
Program Ratajského kulturního léta 2017
Kontrola kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro jednotku SDH Rataje opakovaná
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva k podání nabídky na dodávku dopravního automobilu pro jednotku SDH Rataje
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Záměr pronájmu obecního bytu nad hostincem
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Velikonoční turnaj v křížovém mariáši
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dokumentární film Ocelové slzy aneb cesta Vladimíra Stehlíka za Lubomírem Krystlíkem
Záměr pronájmu obecního bytu
Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu
Zrušení záměru pronájmu obecních zemědělských pozemků
Veřejná sbírka na podporu rodiny bývalého občana obce Rataje
Hasičský ples 3.3. 2017
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dětské maškarní odpoledne
Beseda o povodních se společností Člověk v tísni
Záměr prodeje obecních stavebních parcel
Stavební povolení - komunikace k novým stavebním parcelám
PF 2017
Nabídka nové služby finančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Aukční prodej dříví z obecního lesa
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Pozvánka na projednání nového uspořádání pozemků v rámci probíhající komplexní úpravy
Informace o kontrole kotlů dle zákona o ochraně ovzduší
Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2016
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR za obec Rataje
Oznámení o době a místě konání voleb
Výzva katastrálního úřadu - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
Rybářské závody
Cvičení Ample Strike 2016
Jmenování zapisovatelky volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Sdělení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
Archeologický průzkum v katastru obce Rataje
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR
10. ročník nohejbalového turnaje "O ratajský pohár"
Nabídka zaměstnání - prodavač/prodavačka pro prodejnu Jednoty Tábor v Ratajích
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Hlas ratajských zvonů na Českém rozhlase České Budějovice
Program Ratajského kulturního léta
Rozhodnutí o uzavírce komunikace
Rekonstrukce komunikace od mostu v Ratajích na radětickou křižovatku
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015
Veřejná soutěž na prodej nemovitosti v k. ú. Rataje u Bechyně - budova bývalé hájenky
Přehled zvonění nových kostelních zvonů
Pozvánka na setkání s prezidentem České republiky
Setkání rodáků a přátel obce a oslavy 130. výročí založení SDH Rataje

Vážení občané, rodáci, přátelé,
ve dnech 20. - 22. května 2016 se uskuteční Setkání rodáků a přátel obce Rataje spolu s oslavami 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ratajích. Po celý víkend bude připraven bohatý program.


Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Ukliďme svět - ukliďme Česko
Nová prodejní doba prodejny Jednoty v obci
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rataje u Bechyně - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků
Záměr pronájmu obecního bytu
Záměr prodeje části obecního pozemku
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Ustanovení obce Rataje opatrovníkem předpokládaným dědicům
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Informace k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2016
PF 2016
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - 5. ročník
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výdej kompostérů pro domácnosti
Seminář kotlíková dotace
Výběrové řízení na funkci Odborný lesní hospodář
Oznámení - společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Stádlec
Sbírka věcí pro chudé
Oznámení zadavatele o uzavření kupní smlouvy - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Územní rozhodnutí - komunikace k novým stavebním parcelám
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky - projekt "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu v rámci Operačního programu životní prostředí - "Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovu v obci Rataje"
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí
Výzva k podání nabídky - doplnění zvonů do kostela Nejsvětější Trojice v Ratajích
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - 03
Hodnocení kvality pitné vody v obecním vodovodu
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komunikace k novým stavebním parcelám - ústní jednání k územnímu řízení
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Dětský den
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
22. ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce"
Program ratajské poutě
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rataje u Bechyně - jmenování komise pro zjišťování hranic pozemků
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Veřejná vyhláška - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vánoční zpívání v Ratajích
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Projekt regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rataje
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rataje
Usnesení Pozemkového úřadu - ustanovení obce Rataje opatrovníkem
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 17.07.2019

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rataje
více
Obecní občasník č.7 červenec 2019
více
Šipkovaná
více
Ratajské kulturní léto
více
Obecní občasník č.6 červen 2019
více
Cyklovýlet do Zvíkovského Podhradí
více

Ve čtvrtek 6.6. mezi 17 a 19 hodinou navštíví naší obec hodnotitelská komise soutěže Jihočeská vesnice roku 2019.


Pouťová zábava
více
Pozvánka na hasičskou soutěž
více
Pozvánka na dětský den
více
Pozvánka na 1. ratajskou traktoriádu
více
Oznámení obce Rataje o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
více
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
více
Obecní občasník č.5 květen 2019
více
Veřejná vyhláška - projednání změny číslo 1 územního plánu Rataje
více

Anketa